xx [plyshaci.cz]
stroj času - už nefunguje
time machine - stroj času - už nefunguje